اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر
اداره امور قرآنی
ایمیل:
وب‌سایت: https://bu-oghaf.ir

آزمون چهارگزینه ای از آیات قرآن کریم

دانلود
لطفاً قبل از پاسخگویی فایل ضمیمه را دانلود و مطالعه بفرمایید
 
 
این آزمون هنوز شروع نشده یا غیرفعال است